Lasten fyysisen toimintakyvyn parantaminen ei vaadi taikatemppuja tai lisäkustannuksia

THL:n selvityksen mukaan noin 60% suomalaisista liikkuu suosituksen mukaan liian vähän. Tästä seuraa valtiollemme 4,7 miljardin euron vuosittaiset kulut. Viimeisimmän Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen mukaan riittävästi liikkuvien lasten määrä on edelleen vähentynyt. Suunta, jossa lasten fyysinen toimintakyky heikkenee, on ollut jo vuosia havaittavissa, mutta korjaustoimenpiteissä ei olla tähän mennessä onnistuttu.

 

Näin eduskuntavaalien alla asiaa on onneksi nostettu esiin aiempaa enemmän. Keskusteluissa ei ainakaan toistaiseksi ole kuultu mitään merkittäviä korjausehdotuksia. Kaikki tuntuvat kuitenkin olevan yhtä mieltä siitä, että lasten ja nuorten liikkumista pitää lisätä. 

 

Lähes parinkymmenen vuoden luokan- ja liikunnanopettajan työurani aikana olen havainnut, että oppilailla juoksuaskeleiden määrä on vahvassa yhteydessä riittävän fyysisen toimintakyvyn saavuttamiseen. Juoksun kautta tuleva iskutus ja hengästyminen ovat ensiarvoisen tärkeitä kasvavalle nuorelle, koska niiden avulla hengitys- ja verenkiertoelimistö sekä tuki- ja liikuntaelimistö vahvistuvat. Juuri juoksuaskeleiden määrän väheneminen on suurin syy nykyiseen suuntaan, jossa lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky heikkenee vuosi vuodelta. 

 

Asian korjaamiseksi ehdotan, että lisäämme kaikkien suomalaisten lasten peruskouluviikkoon 60 minuuttia ohjattua/valvottua juoksuharjoittelua. Juoksuun käytetyn ajan voi jakaa useammalle koulupäivälle sen mukaan, mikä tuntuu kunkin oppilasryhmän tarpeeseen sopivalta. Tähän lisäykseen emme tarvitse lisämäärärahoja tai tuntikehysmuutoksia vaan ainoastaan nykyisten resurssien kohdentamista tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 

Ehdotan myös, että otamme kansalliseksi tavoitteeksi, että jokainen peruskoululainen jaksaa oppivelvollisuuden päättyessä liikkua juosten 15 minuutin ajan ja edetä tässä ajassa vähintään 2000 metriä. Kannustimeksi eduskunta voisi säätää lisämäärärahaa niille kunnille, jotka tavoitteen parhaiten saavuttavat. Juoksuharjoittelun myötä tämä raha tulee vapautumaan erittäin nopeasti kuluista, joita liikkumattomuus koululaisille tänä päivänä aiheuttaa.

 

Yhdyn UKK-instituutin johtajan Tommi Vasankarin vetoomukseen, että 

lasten ja nuorten liikkumista tulee edistää kaikkia yhteiskunnan sektoreita; valtio, kunnat ja hyvinvointialueet, koskevan yhteistyön kautta.  

 

Haastan kaikki Suomen kunnat, koulut, vanhemmat, päättäjät sekä muut tahot, jotka voivat vaikuttaa asiaan, ottamaan seuraavan askeleen ja siirtymään sanoista tekoihin, jotta kehno nykytilanteemme korjaantuu. Mielelläni esitän myös tarkemmat perustelut ehdotukselleni. Haastan kansanedustajaehdokkaita esittämään omat ehdotuksensa toimenpiteistä, joilla maamme lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky saadaan korjattua tasolle, joka tuottaa yhteiskuntaamme terveitä ja työkykyisiä kansalaisia tulevaisuudessa. 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Huomioita lasten ja nuorten elintavoista ja niiden vaikutuksista heidän hyvinvointiin

Opettajalle huomautus yritysyhteistyöstä ja somepäivityksistä