Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on joulukuu, 2021.

Blogivieras Tarja Tirkkonen: TIESITKÖ TÄMÄN ALUEVAALEISTA?

Allaoleva teksti on julkaistu Koillis-Savo -lehdessä yleisönosastokirjoituksena 30.12.2021 Tammikuussa 2022 Suomessa järjestetään historialliset vaalit, joissa valitaan aluevaltuustojen jäsenet hyvinvointialueille. Pohjois-Savon hyvinvointialueelle valitaan 69 jäsentä. Ennakkoäänestys kotimaassa on 12.–18.2022 ja varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 23.1.2022. Aluevaaleista on tähän asti tiedotettu melko vähän ja saattaa olla, ettei tieto ole saavuttanut kaikkia äänestäjiä. Tämän vuoksi tuon esille joitakin perusasioita uudistukseen liittyen. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta koskeva lainsäädäntö astui voimaan vaiheittain 1.7.2021 alkaen. Suomeen on perustettu 21 uutta hyvinvointialuetta, joiden hallinnosta vastaa tällä hetkellä väliaikainen toimielin, joka koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen viranhaltijoista. Hyvinvointialueilla on oma itsehallinto ja 1.3.2022 alkaen ylin päättävä toimielin tulee olemaan suorilla vaaleilla valittu aluev

Kaavin uudistuva kuntastrategia ja kuntalaiset kuntakuvan muovaajina

Kirjoitus julkaistu mielipidekirjoituksena Koillis-Savo -lehdessä 16.12.2021 Kaavin valtuusto on työstänyt kunnalle uutta strategiaa noin kahden kuukauden ajan. Prosessi on ollut mielenkiintoinen, antoisa ja osallistava. Iso osa ajasta on käytetty kunnan vahvuuksien kartoittamiseen sekä kunnan mission ja vision kirkastamiseen niiden avulla. Kuntalaiskysely ja eri toimijoiden haastattelut ovat auttaneet hahmottamaan paremmin vahvuutemme. Kuntakuvaakin olemme saaneet katsoa tämän myötä aivan uudessa valossa.   Kyselystä selvisi, että kuntalaiset ovat varsin tyytyväisiä Kaavin palvelutarjontaan. Useat nostivat Kaavin vahvuudeksi turvallisen ja rauhallisen asuinympäristön sekä monipuoliset vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet. Meiltä löytyy vuodenajasta riippumatta toimivat ulkoliikuntapaikat sekä monipuolisia tiloja erilaisiin sisällä tapahtuviin harrastuksiin. Kaavin vireää yhdistystoimintaa, jossa kaikenikäisille löytyy mielekästä tekemistä, pidettiin arvokkaana. Myös kyläläisten aktiivis