Blogivieras Tarja Tirkkonen: TIESITKÖ TÄMÄN ALUEVAALEISTA?

Allaoleva teksti on julkaistu Koillis-Savo -lehdessä yleisönosastokirjoituksena 30.12.2021

Tammikuussa 2022 Suomessa järjestetään historialliset vaalit, joissa valitaan aluevaltuustojen jäsenet hyvinvointialueille. Pohjois-Savon hyvinvointialueelle valitaan 69 jäsentä. Ennakkoäänestys kotimaassa on 12.–18.2022 ja varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 23.1.2022.

Aluevaaleista on tähän asti tiedotettu melko vähän ja saattaa olla, ettei tieto ole saavuttanut kaikkia äänestäjiä. Tämän vuoksi tuon esille joitakin perusasioita uudistukseen liittyen.


Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta koskeva lainsäädäntö astui voimaan vaiheittain 1.7.2021 alkaen. Suomeen on perustettu 21 uutta hyvinvointialuetta, joiden hallinnosta vastaa tällä hetkellä väliaikainen toimielin, joka koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen viranhaltijoista. Hyvinvointialueilla on oma itsehallinto ja 1.3.2022 alkaen ylin päättävä toimielin tulee olemaan suorilla vaaleilla valittu aluevaltuusto.


Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoiminnan järjestämisestä siirtyy kokonaisuudessaan pois kunnilta 1.1.2023. Koillis-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Samalla kuntien ja kuntayhtymien nykyinen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy hyvinvointialueiden työntekijöiksi liikkeenluovutuksen periaattein.


Uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Uudistuksen jälkeen kuntien vastuulle jää osaamisen ja kulttuurin edistäminen sekä elinvoiman ja elinympäristön kehittäminen. Kunta vastaa siis edelleen mm. päivähoidosta, koulutoimesta, nuorisotoimesta, liikuntapalveluista, elinkeinopolitiikasta, maapolitiikasta, tieverkosta, kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta sekä monesta muusta tärkeästä asiasta.


Hyvinvointialueen toiminta perustuu valtion rahoitukseen. Rahoitus jaetaan kullekin hyvinvointialueelle mm. asukasmäärän mukaisesti sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kriteerien perusteella. Pelastustoimen rahoitukseen vaikuttavat lisäksi alueelliset riskitekijät.


Olen ehdokkaana aluevaaleissa kokoomuksen listoilla. Oma vahva osaamiseni liittyy sosiaali- ja terveyspalveluihin, joista minulla on 31 vuoden kokemus. Viimeiset 15 vuotta olen toiminut esimies- ja johtotehtävissä. Olen työskennellyt sekä kunnallisessa, että yksityisessä organisaatiossa niin isossa kaupungissa kuin pienessä kunnassa. Olen valmis käyttämään osaamiseni ja kokemukseni Pohjois-Savon hyvinvointialueen rakentamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämiseen siten, että laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut ovat kaikkien saatavilla asuinpaikasta riippumatta.


Kannustan kaikkia äänestämään näissä tärkeissä vaaleissa!


Tarja Tirkkonen

Hoivakodin johtaja

Kaavi

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiesitkö, että lapsen rajoittaminen on pakollista, jotta hänelle voi kehittyä stressinsietotaidot?

Lasten fyysisen toimintakyvyn parantaminen ei vaadi taikatemppuja tai lisäkustannuksia

Lääkkeitä liikkumattomuuteen ja fyysisen toimintakyvyn kehittämiseen