Toteutuuko demokratia Kaavin kunnassa?

 Kun lähdin keväällä ehdokkaaksi kuntavaaleissa, yksi vaalikampanjani tärkeimmistä tavoitteista oli nostaa avoimesti keskusteluun kaavilaisten nuorten yläkouluopetukseen liittyviä faktoja. Itseni lisäksi monet kuntalaiset ovat olleet aidosti huolissaan kaavilaisten ja koillis-savolaisten nuorten yläkouluopetuksen tulevaisuudesta.  Aloittaessani blogikirjoituksia, tarkoitukseni oli kirjoittaa yläkouluopetuksen lisäksi Kaavin kuntakuvan kirkastamisesta tulevan valtuuston keskeisimpinä tavoitteina. En kuitenkaan arvannut, että nämä molemmat teemat nousevat keskiöön vaalien jälkeen jo ennen uuden valtuustokauden alkamista.

Näyttää vahvasti siltä, että isolla osalla vielä kerran kokoustavan valtuuston valtuutetusta on tarve jättää jälkeensä synkkä varjo niin yläkouluopetuksen tulevaisuuteen kuin kuntakuvaankin. Reilu viikko sitten kaavilaiset ja tuusniemeläiset yläkouluyhteistyön kannattajat saivat kylmää vettä niskaansa, kun Kaavin kunnanjohtaja päätti esittää valtuustolle oman yläkoulun perustamista vuoden 2022 syksystä alkaen. Ihmetystä herätti ja herättää edelleen se, että miksi tämä tapahtui vain päivä tai pari sen jälkeen, kun Tuusniemen valtuusto hyväksyi sopimusehdotuksen, jonka syntymisestä oli käyty neuvotteluita noin vuoden päivät. Monet kuntalaiset ovat kyselleet, että miksi ylipäätään neuvoteltiin ja vieläpä näin pitkään, mikäli oma yläkoulu on ollut koko ajan tähtäimessä.


Kunnanjohtajan esitys ei saanut kuitenkaan riittävästi kannatusta 5.7. kokoontuneessa kunnanhallituksen kokouksessa, joka päätti äänin 2-5 jättää asian käsittelyt uuden valtuuston päätettäväksi. Asia sai kuitenkin uuden käänteen 7.7. Kuntaan oli saapunut kirjelmä, jossa 7 valtuutettua vaatii valtuuston koolle kutsumista oman yläkouluopetuksen käynnistämiseksi kuntalain 94 § vedoten. Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 12.7.


Olen viimeisen viikon aikana seuraillut sivusta tapahtumien edistymistä ja kuntalaisten reaktioita. Mieli on ollut raskas ja surullinen asiaan liittyvien uhkakuvien ja Kaavin saaman negatiivisen julkisuuden vuoksi. Aikooko vanha valtuusto todellakin kaataa uuden valtuuston niskaan miljoonien lisävelkataakan ja vaarantaa kaavilaisten yläkouluopetuksen opetuksen lisäksi koko koillis-savolaisen lukio-opetuksen tulevaisuuden? Lisäksi olen todella huolissani siitä signaalista, mitä näillä meneillään olevilla toimentipeillä on jo annettu Kaavin yhteistyökyvystä ja -halusta ympäröivien kuntien suuntaan.


Mielestäni vanhan pian väistyvän valtuuston olisi pitänyt kyetä valmistelemaan yläkoulua koskevat päätökset hyvissä ajoin eikä jättää niitä näin viime metreille, mikäli halusivat, että asiasta päätetään tällä valtuustokaudella. Saamieni vahvistamattomien tietojen mukaan vaatimuksen allekirjoittajista viisi ei tullut valituksi uuteen valtuustoon, joko sen vuoksi, ettei saanut riittävästi ääniä tai ettei enää asettunut ehdolle. Kulisseissa käytyjen spekulaatioiden mukaan kaikkiaan kahdeksan valtuutettua olisi valmis hyväksymään kunnanjohtajan esityksen oman yläkoulun perustamisesta, kun taas yhteistyötä Tuusniemen kanssa kannattaisi myös kahdeksan valtuutettua. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni tulisi ratkaisemaan oman yläkoulun kohtalon ja tiettävästi puheenjohtaja on yksi vaatimuksen allekirjoittajista.


Äänestäjien ja kuntalaisten kannalta asiaa katsottuna tilanne näyttää vakavalta ja epäoikeudenmukaiselta. Kuntalaiset ovat juuri vaaleilla valinneet uuteen valtuustoon enemmistön niitä ehdokkaita, jotka liputtivat avoimesti yhteisen yläkouluopetuksen puolesta. Vaalikampanjan aikaan oman yläkoulun kannattajat eivät mielestäni suostuneet tai kyenneet avoimeen keskusteluun oman yläkoulun ja yhteistyön hyvistä ja huonoista puolista. Siinäkin mielessä tuntuu epäoikeudenmukaiselta, että päätös oman yläkoulun perustamisesta halutaan runnoa läpi näin vaalien jälkeen vanhalla valtuustolla keinoja kaihtamatta. 


Tämä tapa ei ole mielestäni demokratian kunnioittamista.

Haluaisinkin tässä kirjoitukseni lopussa vielä vedota vaatimuksen allekirjoittajien oikeustajuun kaavilaisten äänestäjien tahdon kunnioittamisesta ja Kaavin kuntakuvan maineesta.


Pyydän, että jätätte kouluasian uuden valtuuston päätettäväksi, ettekä aiheuta Kaavin kuntakuvalle enää pahempaa vahinkoa toimillanne.


Mielestäni yläkouluasian valmistelussa olisi jatkossa tärkeää ottaa huomioon myös aiemmissa kirjoituksissani esiin nostamani asiat laajemmasta koillis-savolaisesta yhteistyöstä, mikä koskettaa myös lukio-opetusta.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiesitkö, että lapsen rajoittaminen on pakollista, jotta hänelle voi kehittyä stressinsietotaidot?

Lasten fyysisen toimintakyvyn parantaminen ei vaadi taikatemppuja tai lisäkustannuksia

Lääkkeitä liikkumattomuuteen ja fyysisen toimintakyvyn kehittämiseen